Chính sách Cộng tác viên

Chính sách giá & Chính sách sản phẩm

 

 

  • Sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ các giấy tờ kiểm định liên quan
  • Hỗ trợ hình ảnh, nội dung sản phẩm cho Cộng tác viên
  • Chính sách giá mang lại lợi nhuận hoa hồng tối đa cho Cộng tác viên
  • Cộng tác viên được hỗ trợ Marketing để thúc đẩy bán hàng.